NIEUWEGEIN - Bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land, wordt donderdag 8 juli gestaakt. Ze leggen een hele dag het werk neer, omdat de werkgeverskoepels in de cao Kinderopvang geen goede afspraken willen maken om op korte termijn iets te doen tegen de hoge werkdruk. Het is de eerste landelijke staking in meer dan twintig jaar tijd in deze sector. Op 1 juli trapten ruim 500 medewerkers uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland af met de eerste regionale staking.


Debbie van Leiden, bestuurder FNV Kinderopvang: 'We hebben in de afgelopen twee weken een overweldigend aantal aanmeldingen voor de stakingen ontvangen. Dit is een heel duidelijk signaal naar werkgeverskoepels BK en BMK, die nu toch echt serieus naar de voorstellen van de kinderopvangmedewerkers moeten luisteren. Het daadwerkelijke aantal medewerkers dat gaat staken, weten we donderdag pas als zij zich registreren, maar naar schatting zullen er minimaal 2.500 naar de demonstratie in Nieuwegein komen.'

Werkgevers kunnen zelf keuzes maken
Daarnaast heeft de FNV ook veel berichten ontvangen van zowel individuele werkgevers als werknemers die donderdag als moment aangrijpen om de situatie bij hen op de werkvloer te bespreken. 'Dit geeft aan dat werkgevers dus wel degelijk bereid zijn om naar oplossingen op de korte termijn te zoeken, terwijl de BK en BMK alleen maar naar politiek Den Haag kijken om de werkdruk aan te pakken. En die route gaat jaren duren. Het zou voor de hele sector beter zijn als hier in het cao-akkoord alsnog concrete afspraken over worden gemaakt, zodat álle medewerkers er snel van kunnen profiteren', zegt Van Leiden.

Concrete voorstellen
Eén van de FNV-voorstellen is dat werkgevers de groepsgrootte gaan aanpassen. De groepsgrootte die wettelijk is vastgelegd in de Wet IKK stelt grenzen aan het maximum aantal kinderen op een groep. Het is echter de keuze van een werkgever om te beslissen of ze de groepen kleiner willen maken. Daarnaast willen de FNV-leden dat de groepshulpen terugkomen, zodat zij alle aandacht aan de kinderen kunnen geven, in plaats van aan de vuile vaat.

Ook willen de medewerkers dat de beschikbaarheidsdag wordt afgeschaft. Als pedagogisch medewerker moet je op deze dag beschikbaar zijn met de mogelijkheid dat je opgeroepen wordt. Dat hoor je dan pas die ochtend. Er werken veel jonge moeders in de kinderopvang, die vooraf (betaalde) opvang moeten regelen voor hun kinderen. De FNV wil dat deze dag wordt afgeschaft en uren vast in het rooster worden meegenomen. Dat biedt veel meer zekerheid.

Programma 8 juli

Medewerkers van de dagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en de voorschoolse & vroegtijdige educatie (VVE) komen donderdag in Nieuwegein bijeen, waar zij zich als staker registreren en diverse sprekers hun ervaringen delen.

11:00 uur: Dagvoorzitter Bob & Jordy, beiden werkzaam in de kinderopvang, heten iedereen welkom.
11:05 uur: Debbie van Leiden, cao-onderhandelaar namens de FNV en enkele kinderopvangmedewerkers die onderdeel uitmaakten van de onderhandelingsdelegatie vertellen over het cao-traject.
11:20 uur: Kinderopvangmedewerkers gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Peter Kwint (SP). Mogelijk volgen er nog meer Tweede Kamerleden.
11:35 uur: FNV-voorzitter Tuur Elzinga spreekt de menigte toe over hun cruciale werk, de moed en het recht om te gaan staken.
11:45 uur: Afsluiting met vervolgacties door Bob & Jordy
12:00 uur: Einde podiumprogramma