ALKMAAR - Op donderdag 13 juli werd de pilot van de Daily Mile afgesloten met niemand minder dan topsportcoach Guido Hartensveld, topsportcoach van de RTC in Alkmaar van meerdere hardlooptalenten zoals Michel Butter en topsporter Niels Gersonius.

Na een motivatiespeech zetten de basisschoolleerlingen het op een lopen, samen met Niels. In de afgelopen maanden zagen de deelnemende scholen de conditie en concentratie toenemen bij de basisschoolleerlingen. In september wordt dan ook wegens het succes een vervolg gegeven aan de Alkmaarse Daily Mile met KidzzFIT.

Resultaten
Afgelopen maanden namen basisscholen Wiekslag, Driemaster en DURV! deel aan de pilot om meerdere keren per week te gaan bewegen onder lestijd. Met The Daily Mile als houvast zijn de leerkrachten (groepen wisselend van 1/2 tot groep 8) met hun kinderen 15 minuten gaan (hard)lopen of spelletjes doen. Decathlon is trots op alle kinderen en stelt voor de jonge deelnemers een rugzak beschikbaar. Vooral in de bovenbouw zien leerkrachten de concentratie daarna toenemen. Voor de onderbouw is het vooral een fijne afwisseling in de dag.

Wethouder Sport Pieter Dijkman (VVD): “Ik ben heel enthousiast over de Alkmaarse Daily Mile en hoop van harte dat de scholen energie blijven steken in dit mooie initiatief. Natuurlijk zie ik graag gebeuren dat ook andere scholen het concept omarmen. Kinderen die meedoen kunnen zich aanzienlijk beter concentreren op school. Bovendien helpt beweging om op gezond gewicht te blijven. Dus houd het vast!”

Vervolg met KidzzFIT
In september start de opvolger KidzzFIT met een grote kick-off. Hierbij is het uitgangspunt 15 minuten bewegen, maar ook andere vormen dan lopen worden gestimuleerd. De gemeente hoopt hierbij dat meer basisscholen aanhaken. De scholen krijgen daarbij ondersteuning aangeboden vanuit Alkmaar Sport NV en Jongeren op Gezond Gewicht om te komen tot een goede invulling van de beweegactiviteiten. Daarbij horen ook interventies zoals een looptraining of het bezoek van een Alkmaarse talentsporter aan de school/groep.