ALKMAAR - Wie ook maar iets van de vaderlandse geschiedenis weet, weet dat bij Alkmaar de victorie begon. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de 30ste editie van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in Alkmaar gehouden wordt; u raadt het al, precies vanwege de victorie. Het bestuur wil het 30-jarige jubileum van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zal deze Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis een feestelijk tintje geven.


Programma
11.00 uur: Ontvangst.
11.30 uur: Welkom.
11.45 uur: dr. Jurjen Vis, van Alkmaar de victorie?
12.30 uur: dr. Jo Spaans, in de schaduw van de victorie. De vlucht van Alkmaarse clarissen naar het verre en veilige Lissabon.
13.15 uur: Boekpresentatie: Cathalina del Spiritu Sancto, Vluchtverhaal van Nederlandse nonnen tijdens de Opstand & aansluitend de lunch.
14.00 uur: Stadswandeling Oecumene in de Alkmaarse provenhuizen (1570-1750).

Toelichting
Op 8 oktober 1573 zag het Spaanse leger zich gedwongen het beleg van Alkmaar op te heffen. Met het ontzet behaalde Willem van Oranje een klinkende overwinning. Zo werd Alkmaar een van de eerste Hollandse steden die onder het Spaanse juk vandaan de vrijheid van de Republiek instapte. Sowieso is Alkmaar een stad waar politieke en religieuze ontwikkelingen zich vroeg toonden.

Dr. Jurjen Vis is als geen ander met de geschiedenis van de stad en streek rond Alkmaar bekend. Hij zal in de eerste inleiding van het programma aan de hand van enkele opvallende exempla uit de kerk- en religiegeschiedenis laten zien hoe Alkmaar voorloper was in zowel vooruitstrevende als soms ook reactionaire zin. Telkens bleek de stad weer in staat om, soms na wat strubbelingen, een compromis te bereiken. Ook daarin toont Alkmaar zich typisch ‘hollands’.

De tweede inleiding belicht een schaduwkant van de Alkmaarse victorie. Met de komst van de geuzen in 1575 zagen de clarissen van Alkmaar zich gedwongen hun stad te ontvluchten. Na vele omzwervingen kwamen ze in Lissabon terecht, waar ze een nieuw eigen klooster stichtten. Bij toeval ontdekte dr. Jo Spaans hun lang vergeten geschiedenis. Samen met dr. Raymond Fagel deed ze onderzoek, pluisde de archieven uit en paste de puzzelstukjes in een boek dat tijdens de 30e Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis gepresenteerd zal worden.

Boekgegevens
Cathalina del Spiritu Sancto, Vluchtverhaal van Nederlandse nonnen tijdens de Opstand.-
Vertaald en toegelicht door Raymond Fagel en Joke Spaans, met medewerking van João Miguel Simões. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2019, ca. 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978 90 8704 801 3, winkelprijs ca. €25.

Praktische gegevens
De bijeenkomst vindt plaats in de Lutherse Kerk, Oude Gracht 185-187, 1811CD Alkmaar. Ca. 20 minuten wandelen vanaf het Centraal Station Alkmaar. U kunt ook gebruik maken van buslijn 2 richting Daalmeer Rietschoot (vertrekt elke 15 minuten), uitstappen bij halte Ritsevoort.

De kosten van deze bijeenkomst zijn voor leden van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7,50 euro. Niet-leden betalen 12,50 euro. In deze prijs zijn koffie/thee, een broodje en de stadswandeling inbegrepen. Verdere informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij Arnold Smeets (kerkgeschiedenis@gmail.com of 06 8164 0069).

Aanmelden voor 23 september 2019 via kerkgeschiedenis@gmail.com.