BERGEN - Coöperatie Bergen Energie heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd in te stemmen met een uitbreiding van de bestaande zonneweide aan de Bergerweg in Bergen. Het verzoek past niet in het huidige bestemmingsplan. Het college heeft nu besloten in principe mee te werken aan de uitbreiding.

Wethouder Odile Rasch wil werk maken van duurzaamheid in de gemeente Bergen. Uitbreiding van de zonneweide past binnen deze ambitie, en is een goede stap in de richting van een klimaat neutrale, duurzame gemeente.

Verder uitwerken
De coöperatie is nu aan zet om haar plannen verder uit te werken en een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Bij het uitwerken van de plannen, zal de coöperatie ook omwonenden en andere belanghebbenden betrekken. De gemeente moet de plannen vervolgens nog voorleggen aan de Provincie Noord-Holland.

Duurzame energie voor iedereen
Doelstelling van Coöperatie Bergen Energie is om zoveel mogelijk gezinnen en bedrijven te betrekken bij de opwek van stroom voor eigen gebruik. Zij heeft hiervoor al een aantal succesvolle projecten gerealiseerd, zoals Fase 1 en 2 van de zonneweide aan de Bergerweg en de zonnedaken op Tervoort en Van der Oord in Egmond aan den Hoef. De gewenste uitbreiding van de zonneweide aan de Bergerweg zal stroom opleveren voor circa 500 huishoudens. Meer informatie is te vinden op www.bergenenergie.nl.