ALKMAAR - De citymarketing van Alkmaar heeft sinds 2012 zijn vruchten afgeworpen: de bezoekersaantallen en bestedingen zijn toegenomen. De gemeente actualiseert het citymarketingbeleid, dat de komende jaren moet bijdragen aan meer toeristisch bezoek, een groei van de werkgelegenheid en de kennisintensieve bedrijvigheid en een vergroting van de instroom van woningzoekenden.

In 2012 is de gemeente Alkmaar gestart met citymarketing. Een strategie die onder andere heeft geleid tot de succesvolle oprichting van de stichting Alkmaar Marketing, de ontwikkeling van het merk Alkmaar en tot diverse succesvolle initiatieven en campagnes om Alkmaar mee op de kaart te zetten.

Positionering

Sinds de start met citymarketing heeft Alkmaar een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De stevige positionering van Alkmaar Prachtstad heeft invloed gehad op de aantrekkelijkheid en bekendheid van Alkmaar én de regio. Wethouder Victor Kloos (OPA): “Het imago van de stad, de bezoekersaantallen en bezoekersbestedingen zijn gestegen. Dat is goed voor de werkgelegenheid, inkomsten voor ondernemers en dus onze hele economie. We gaan daar voortvarend mee door.”

Actualisering

Nu actualiseert de gemeente haar citymarketingbeleid. Niet alleen omdat de hoofddoelen uit de bestaande nota inmiddels grotendeels zijn gerealiseerd, maar ook omdat er in de afgelopen 4 jaar diverse veranderingen hebben plaatsgevonden die zeer relevant zijn voor de positie van Alkmaar. Bijvoorbeeld de fusie met Graft-de Rijp en Schermer.

Kansen verzilveren

De gemeente, Alkmaar Marketing en betrokken ondernemers en organisaties willen de citymarketing-ambitie de komende jaren voortzetten. Het gaat goed, maar er zijn nog diverse kansen te verzilveren. Alkmaar Marketing wil verder doorgroeien als citymarketingorganisatie en in haar dienstverlening.

De citymarketing in de periode 2017-2020 dient er voor de economische positie van de gemeente Alkmaar te versterken door ervoor te zorgen dat Alkmaar bij de verschillende doelgroepen (bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen) sterk op het netvlies staat en blijft staan. Daarbij is de opgave de verbinding tussen stad en landelijk gebied verder te versterken en staat een gezonde balans tussen werken, wonen en recreëren centraal.

Het ‘kansen verzilveren’ wordt in de praktijk gebracht door een duidelijkere profilering en boodschap richting kansrijke doelgroepen bezoekers, bedrijven en bewoners te ontwikkelen, meer commitment van de betrokken partijen in de gemeente te verkrijgen en citymarketing beter te verankeren in ander gemeentelijk beleid.

Samenwerking

De nota citymarketing is tot stand gekomen in samenwerking met Alkmaar Marketing. Voor de nota zijn sessies met ondernemers en bewoners gehouden. Daarnaast zijn diverse betrokken partijen geïnterviewd. De nota zal in juli 2017 in de gemeenteraad worden behandeld.