SCHOORL -Bot Bouw Initiatief (BBI) heeft bij de gemeente een plan ingediend voor 27 sociale huurappartementen op de locatie van het voormalige uitgaanscentrum Altamira aan de Heereweg in Schoorl. Het college vindt dat een goede ontwikkeling en stelt daarom aan de gemeenteraad voor om het hierop aangepaste bestemmingsplan vast te stellen.

Het plan met de titel ‘Schoorlse Duinhuis’ bestaat uit 7 twee- en 20 driekamer appartementen. De appartementen worden ontwikkeld door BBI en na voltooiing verkocht aan Kennemer Wonen die ze zal verhuren.

Koppeling met project De Haaf

De sociale woningen die in Schoorl zullen worden gebouwd, vormen een onderdeel van het bouwproject De Haaf tussen de Natteweg en Koninginneweg in de kern Bergen. Daar worden door BBI 42 vrije sector appartementen in drie appartementengebouwen gerealiseerd. In dit project was geen ruimte voor sociale woningen; in Schoorl was dat wel geval.

Grote behoefte aan sociale huurwoningen

Oorspronkelijk was het plan van BBI om 19 sociale koopwoningen op de locatie Altamira te bouwen. Wethouder Peter van Huissteden: “Gezien de lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen ben ik zeer tevreden dat BBI nu maar liefst 27 betaalbare huurappartementen realiseert. Daarnaast heeft het plan meerwaarde voor de omgeving.”

Er is veelvuldig overleg geweest met de ontwikkelaar. “We hebben als gemeente aangedrongen op sociale huur. En dus met succes!”

Wijzigen bestemmingsplan

Voor deze ontwikkeling moet het bestemmingplan worden aangepast. Zo wordt onder andere de bestemming horeca en bedrijven losgelaten.

Planning

De verwachting is dat de bouw medio 2017 start en medio 2018 gereed is.