BERGEN - Het college van Bergen stelt de gemeenteraad voor om plastic afval, gescheiden van het restafval, bij de huishoudens thuis op te gaan halen. Naast plastic gaat het ook om metalen (bijvoorbeeld blik) en drankenkartons. Dit afval, meestal aangeduid als PMD, is prima opnieuw te gebruiken. “Hoe minder waardevolle grondstoffen uit ons afval in verbrandingsovens terechtkomen, hoe beter”, aldus wethouder Peter van Huissteden. Als de raad met dit plan instemt wordt in 2017 in Schoorl, Egmond-Binnen en een deel van Bergen begonnen met het ophalen van plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) aan huis. De rest van de gemeente volgt dan in 2018.

Derde rolcontainer

De meeste huishoudens krijgen een derde rolcontainer met een oranje deksel aan huis. Tussen de 15 en 20 procent van de huishoudens in de gemeente Bergen heeft niet de mogelijkheid om een (extra) rolcontainer bij hun woning te plaatsen. Dat kan zijn omdat het gaat om hoogbouw of omdat de woningen in de dorpscentra liggen en geen of kleine tuinen hebben. Hiervoor worden maatwerkoplossingen bedacht. Huishoudens die straks een derde ‘oranje’ rolcontainer ontvangen, krijgen enkele weken voor de start een brief met uitleg.

Groeiende behoefte

In veel gemeentes in Nederland wordt PMD al apart ingezameld. Peter van Huissteden: “Steeds vaker krijgt de gemeente Bergen de vraag waarom er in Bergen nog geen plastic huis-aan-huis wordt ingezameld. Ik snap dat wel, ik vind het ook lastig om steeds met zakken vol plastic naar de supermarkt te moeten fietsen.”

Onderzoek laat zien dat mensen bereid zijn hun afval meer te scheiden, om zo mee te werken aan de circulaire economie waarin afval wordt gezien als grondstof voor nieuwe producten. “Op die manier zijn er minder nieuwe grondstoffen, zoals bijvoorbeeld olie, nodig en dat is een stuk duurzamer.”

100-100-100

Vorig jaar organiseerde de HVC met veel gemeenten in de regio het project 100-100-100 waarbij 100 huishoudens de uitdaging aangingen om 100 dagen lang hun afval 100 procent te scheiden. In de gemeente Bergen was dat een groot succes. Binnen no-time hadden zich meer dan honderd deelnemers aangemeld. Een veelgehoorde reactie van de deelnemers was dat het opvallend was hoe weinig restafval er nog in de grijze container overbleef.

Ophaalfrequentie

Met de invoering van de PMD-container zal er naar verwachting nog maar weinig restafval overblijven. Daarom zal de grijze container een keer per vier weken worden geleegd, in plaats van eens per twee weken. De oranje container zal ook een keer per vier weken worden geleegd. De inzameling van het groene afval blijft om de week.

De gemeente en HVC werken aan een oplossing voor incontinentiemateriaal en luiers.

Succes in andere gemeenten

In andere gemeenten is deze wijze voor het inzamelen van PMD aan huis een succes. In Schagen is een verlaging van het restafval te zien van 25 procent en er wordt vier keer zoveel PMD ingezameld.

Behandeling commissie en raad

De Algemene Raadscommissie bespreekt het voorstel op 15 juni. Voorafgaand, op 8 juni, wordt de commissie geïnformeerd tijdens een openbare bijeenkomst. Het voorstel staat voor 4 juli op de agenda van de gemeenteraad.