ALKMAAR - Het scheiden van bedrijfsafval gaat op een andere manier dan het scheiden van huishoudelijk afval. Het is verplicht om het afval te scheiden als ondernemer. In dit stappenplan is te ontdekken wat nodig is om goed met bijvoorbeeld MKB afval om te gaan. Het is belangrijk om te weten welk afval gescheiden moet worden, hoe dit moet worden opgehaald en wat allemaal mogelijk is om de afvalberg kleiner te maken. Dit kan dus ook wel heel veel opleveren. Het is slim om te beginnen met het onderzoek van wat gescheiden moet worden.

1. Wat wil je scheiden?
Als het gaat om bedrijfsafval dan is scheiden ervan volgens de wet geregeld. Het is wel belangrijk om eens te bekijken wat voor soorten afval dat betreft. Dat neemt niet weg dat er ook nog meer mogelijk is om te scheiden. Kijk daarbij niet alleen naar op welke manier het milieu hierbij gebaat is. Kijk ook naar de kosten die je kan besparen. Door zelf afval te scheiden is het vaak goedkoper om het afval op te laten halen.

2. Overzicht van de afvalstromen

De afvalproducten die je scheidt kunnen gebruikt worden als grondstoffen voor andere producten. Daarom is het ook belangrijk om een goed beeld te vormen van de soorten afval die in jouw bedrijf voorkomen, Maak hier een lijst van. Zo zijn goede afspraken te maken met de afvalinzamelaar. Wel is het nog altijd slim om te bekijken of afval te verminderen is in het bedrijf.

3. Zoek de samenwerking

Het is slim om ook te kijken naar samenwerkingen. Door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten is de prijs lager te maken. Dit kan bijvoorbeeld in een bedrijvenzone, maar ook met een ondernemingsvereniging. Het kan ook door met de brancheorganisatie te werken. Zoek dan wel innovatieve inzamelaars voor nog meer winst.

4. Zoek de juiste afvalinzamelaar
Het is per regio verschillend welke afvalverzamelaars actief zijn. Het is bovendien ook mogelijk om huishoudelijk afval van bedrijven gewoon door de gemeente op te laten halen in sommige gevallen. Het is wel aan te raden om met meerdere inzamelaars in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen. Zo kan je kosten besparen en de beste inzamelaar vinden. Dit is een slimme manier om er meer uit te halen.

5. Een goed contract afsluiten
Het is belangrijk om met een erkende inzamelaar te werken. Dit is gemakkelijk te checken op de landelijke VIHB-lijst. Er zijn meerdere soorten afvalinzamelaars. De brede inzamelaars die alle soorten afval meenemen enerzijds, de gespecialiseerde inzamelaars voor bepaalde stromen zoals archiefmateriaal of chemisch afval anderzijds. Het is slim om met een afvalinzamelaar te bepalen welke zaken nodig zijn voor opslag, inzameling en de frequentie van het ophalen. Dit levert veel op.