ALKMAAR - Op 2 november zijn de 10 basisscholen in de gemeente Langedijk het innovatieproject Hands-On! gestart. Doel is dat leerlingen van groep 8 aan hun taal-, reken-, en studievaardigheden werken via concrete praktijkervaringen. Bijvoorbeeld door bedrijven te bezoeken. Zo gaan ze op werkbezoek bij een biologische kas, het aardappelverwerkingsbedrijf van de familie Wagenaar, de keuken van verzorgingshuis Buiten Zorg en gaan ze dansen om hun calorieverbruik te meten.

Pilot tot mei 2018 Hands-On! wordt één schooldag in de week aangeboden in één klaslokaal op twee scholen: De Koolvlet (regio Zuid) en de Mariaschool (regio Noord). Er wordt gewerkt in twee groepen van elk 12 leerlingen. Hands-On is gestart als pilot en duurt tot mei 2018. De leerlingen gaan aan de slag met vier concrete thema’s: voeding, groen, milieu en techniek. Als eerste is het thema ‘voeding’ aan de beurt.

Kinderen leren verschillend Kinderen leren op verschillende manieren. De een leert het beste via studieboeken, de ander door goed te luisteren of juist door samen te werken. De basisscholen in Langedijk merkten dat een deel van de leerlingen vooral leert door te doen: zij werken aan hun taal-, reken-, en studievaardigheden door zelf zaken te ontdekken en toe te passen. “Door er als scholen een gezamenlijk project van te maken, voorzien we elke week in de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Ze kunnen laten zien waar ze goed in zijn. Dat motiveert”, aldus projectleider Mariska Bouwer. “Ook is het een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs: de kinderen krijgen zicht op de studiemogelijkheden die passen bij hun interesses en talenten.”

Belangrijk voor vervolgonderwijs Hands-On! is een samenwerkingsproject van de tien basisscholen in Langedijk, het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland en de gemeente Langedijk. Het project is bedoeld voor groep 8-leerlingen met uitstroomperspectief vmbo-bb (basisberoeps) of praktijkonderwijs. Volgens wethouder Gerard Rep is het van groot belang dat deze kinderen goed begeleid worden bij belangrijke stappen in hun leven: “De leerlingen maken in het project ook kennis met de verschillende vormen van vervolgonderwijs en worden ondersteund bij het maken van een keuze. De kans is dan veel groter dat zij hun vervolgopleiding succesvol afronden.’’

Bedrijven in de regio: doe mee! Bedrijven in de regio Langedijk die leerlingen willen uitnodigen voor een werkbezoek zijn meer dan welkom. Alleen met betrokken organisaties blijft Hands-On! draaien.

Aanmelden kan bij projectleider Mariska Bouwer. Mail naar handsonlangedijk@gmail.com