ALKMAAR - Onlangs startten juf Stephanie en meester Mike als vakleerkrachten op respectievelijk katholieke basisschool De Wegwijzer en de St. Adelbertusschool in Alkmaar. De teller staat nu op 27 scholen in Alkmaar die het bewegingsonderwijs door een ALO-geschoolde combinatiefunctionaris van Alkmaar Sport laten verzorgen. Deze investering zorgt weer voor een nieuwe kwaliteitsimpuls van het bewegingsonderwijs in de Alkmaarse wijken Overdie en Zuid.

In navolging van vele andere scholen van de onderwijsorganisatie SaKS besloot De Wegwijzer de gymlessen door de vakleerkracht te laten verzorgen. “Landelijk is er steeds meer aandacht voor het bewegingsonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat leerprestaties van kinderen verbeteren als zij meer bewegen. Bovendien lopen we er steeds vaker tegenaan dat leraren niet bevoegd zijn om de gymles te verzorgen. Door de combinatiefunctionaris in te zetten, spelen we in op beide ontwikkelingen,” aldus Virginija Festner, directeur van De Wegwijzer.

De school pakt de sportieve ontwikkelingen meteen goed aan. Waar veel scholen nu nog één van de gymlessen door de eigen leraar laten verzorgen, zal de vakleerkracht bij De Wegwijzer aan alleklassen twee maal per week gaan lesgeven. “Het inzetten van een combinatiefunctionaris via Alkmaar Sport heeft voor ons meerdere voordelen. Naast dat dit een ALO-geschoolde vakleerkracht is die de gymlessen verzorgt tijdens schooltijd, organiseert Stephanie een naschools sportaanbod. Deels speciaal bestemd voor de leerlingen van onze school, maar het aanbod staat ook open voor andere kinderen in de wijk. Zo kunnen wij naar buiten laten zien wat wij als school aan de kinderen te bieden hebben. Dit alles leidt tot een betere samenwerking tussen de school en Alkmaar Sport, wij zetten elkaar echt in onze kracht.”

Ook de St. Adelbertusschool is enthousiast over de inzet van de combinatiefunctionaris. “Onze leerlingen kregen, ook vóór de komst van de vakdocent, twee keer in de week les van een bevoegde leerkracht. Dit betekende echter veel creativiteit in het lesrooster. De keuze voor een vakdocent bewegingsonderwijs hebben wij gemaakt op grond van twee overwegingen; expertise en werkdrukverlaging. Dankzij de combinatiefunctionaris hebben de bewegingslessen een nieuwe impuls gekregen. Nu deze lessen zijn overgenomen, zijn de leerkrachten vrij geroosterd van gym en kunnen zij zich richten op andere werkzaamheden. Mike is nog maar kort werkzaam bij ons, maar zijn komst heeft nu al meerwaarde!”

Ook de wethouder Sport, Pieter Dijkman (VVD), van Alkmaar ziet deze nieuwste ontwikkeling met enthousiasme tegemoet. “Wij lopen als stad Alkmaar voorop op het gebied van combinatiefunctionarissen. Als één van de eerste steden stapten we in, en we hebben jaar op jaar het netwerk weten te vergroten. Dat nu steeds meer scholen het nut, maar ook de noodzaak van deze vorm van samenwerking en bewegingsonderwijs inzien toont aan dat we op de goede weg zijn.”