ALKMAAR - Vanmiddag heeft COA bekend gemaakt dat de totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers dit jaar terug te brengen naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017). Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. COA heeft besloten de locatie aan de Picassolaan in Alkmaar per oktober van dit jaar te sluiten.

Tussen de gemeente Alkmaar en COA was eerder al afgesproken dat het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan uiterlijk per 1 januari 2019 zou sluiten. Het college van burgemeester en wethouders constateert dat met de thans voorgenomen sluiting dit dus met ruim een jaar is vervroegd. De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Robonsbosweg blijft open (voor maximaal 3 jaar vanaf april 2016).