ALKMAAR - De nieuwe vereniging voor ondernemers in de binnenstad, Alkmaars Bolwerk, is de eerste ambassadeur van Alkmaar Marketing. Als PrachtAmbassadeur ondersteunt het Bolwerk de marketingactiviteiten in de breedste zin, zodat het centrum nog beter kan worden neergezet als plek voor bewoners en bezoekers om te winkelen en uit te gaan. Daarnaast zullen de medewerkers van Alkmaar Marketing de nieuwe vereniging onder meer secretarieel en administratief ondersteunen. In het voorjaar organiseren beide partijen gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor ondernemers.

Directeur van Alkmaar Marketing Eduard Pieter Oud is content met de aansluiting van de nieuwe centrumclub: “Het is mooi dat we de samenwerking met Alkmaars Bolwerk volgens het nieuwe partnerschapsmodel kunnen invullen. Het toont dat wij beide de weg van vernieuwing zijn ingeslagen. Axel de Groot, voorzitter van de nieuwe club, vindt de samenwerking logisch: “Onze leden hebben baat bij een bloeiende binnenstad en Alkmaar Marketing is een onmisbare partij als het gaat om de promotie van Alkmaar.”

Het ambassadeurschap is een van de partnerschapsvormen die Alkmaar Marketing met ingang van 2019 kent. Als PrachtPartner kunnen ondernemers en instellingen enerzijds de marketingorganisatie ondersteunen en anderzijds profiteren van allerlei voordelen die partners ontvangen.

Het Alkmaars Bolwerk is per 1 januari 2019 actief en ontstaan door een fusie van de Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar (EVA), Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar (WBA) en Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar (OVCA). Onder het motto “samen sterk voor stad, pand en zaak” zal de vereniging door samenwerking het binnenstedelijk belang van Alkmaar op de gebieden commercieel vastgoed, commercie en promotie verdedigen.