ALKMAAR - Het Alkmaarse 50plus beleid is succesvol. Dat blijkt uit een onderzoek dat in maart is gedaan door Kantar Public (voorheen TNS-NIPO). Het was de tweede keer dat er onderzoek werd gedaan naar de positie op de arbeidsmarkt onder 50plussers. Sinds 2015 voert de gemeente Alkmaar een actief 50plus beleid. Doel van het beleid is om 50plussers in het arbeidsproces te houden of naar duurzame baan te begeleiden.

Werkloosheid onder 50plussers gedaald


In vrijwel alle opzichten scoort het onderzoek positief. De bekendheid van het Alkmaarse 50plus beleid is sterk toegenomen. Van de ondervraagden is 27% bekend met het Alkmaarse 50plus beleid. Vier op de vijf mensen die bekend zijn met het 50plus beleid waarderen het beleid als goed tot zeer goed.
De werkloosheid onder 50plussers is de afgelopen jaren afgenomen. In 2017 is 22% van de doelgroep niet werkzaam ten opzichte van 26% in 2013. Een daling van 4%. 12% van de werkzame 50plussers is zelfstandige of zzp’er.

Intensieve samenwerking


Verantwoordelijk wethouder Kloos (OPA): “Senioren zijn talenten met veel potentie voor onze samenleving en economie. Daarbij richt de gemeente Alkmaar zich niet alleen op de 50plusser zelf, maar ook op werkgevers. Het ondersteunen van initiatieven om vijftigplussers aan een baan te helpen en het inzetten op bewustwording bij werkgevers en werknemers voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt is daarbij een centraal uitgangspunt. Om dit te realiseren werken we intensief samen met diverse maatschappelijke partners zoals Ondernemend Alkmaar. Dat uit het onderzoek komt dat ouderen steeds meer aan het werk zijn bevestigd mijn beeld dat we vooral moeten inzetten op de kracht en vitaliteit van 50plussers.Het onderzoek is een stevige stimulans om op de ingezette weg door te gaan.”

Uitvoering


Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Publics. In 2013 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de positie van 50plussers.De vragen die in 2013 over het thema ‘Werk’ gesteld zijn, zijn in 2017 waar mogelijk herhaald, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt. De onderzoeksopzet, het veldwerkbureau en de rapportage zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden met de werkwijze uit 2013. Voor het onderzoek zijn 5.000 mensen van 50 jaar of ouder schriftelijk benaderd. Ruim 1.500 (30%) van de mensen die benaderd zijn hebben ook gereageerd.

Het volledige rapport, inclusief een factsheet met een vergelijking van de situatie in 2013, treft u onder dit bericht aan.