ALKMAAR - Gemeente Alkmaar en Alkmaar Marketing gaan de samenwerking aan met Amsterdam Marketing om bezoekers uit de hoofdstad te verleiden tot een bezoek aan Alkmaar. Alkmaar heeft met haar cultuurhistorie, aantrekkelijke centrum, kaasmarkt en evenementen veel te bieden voor de internationale herhaalbezoeker die Nederland verder wil ontdekken. Voor Alkmaar vormt dit een interessante doelgroep met een belangrijke economische toegevoegde waarde voor de stad.

In de metropoolregie werken steeds meer instanties samen aan de spreiding van het toerisme door Amsterdam groter te presenteren en zo een bezoek te stimuleren aan bijvoorbeeld de historische binnenstad van Alkmaar. Het college van B&W en de gemeenteraad streven daarom al langer naar een samenwerking met Amsterdam en Amsterdam Marketing in het bijzonder. Niet alleen welvarendheid is belangrijk voor B&W maar het behoud van de balans tussen welvaren en leefbaarheid is een groot aandachtspunt. Het gaat niet om meer, maar om meer kwalitatief hoogwaardige bezoekers die oog voor de omgeving en de bewoners hebben.

Eerste stap naar langdurige samenwerking

Om een start te maken met deze samenwerking heeft het college van B&W Alkmaar, Amsterdam Marketing de opdracht gegeven om in overleg met de belangrijkste stakeholders een strategie te ontwikkelen om de bezoekers die in Amsterdam verblijven te bereiken en te verleiden tot een bezoek aan Alkmaar. Hieruit moet duidelijk worden welke specifieke doelgroepen hiervoor interessant zijn en hoe deze het best zijn te bereiken en overtuigen. Door middel van een mediacampagne die via de kanalen van Amsterdam Marketing wordt uitgezet, lonkt Alkmaar in 2018 al naar de nieuwe bezoekers. Op basis van de analyse van Amsterdam Marketing wordt deze aanpak geëvalueerd en verder aangescherpt. Wethouder Kloos: “Voor toeristen die Amsterdam bezoeken moet Alkmaar de kers op de taart van Holland worden! In Amsterdam Marketing hebben wij een partner gevonden die ons kan helpen deze boodschap uit te dragen op basis van hun kennis en jarenlange ervaring met vergelijkbare trajecten”.

Voor Alkmaar Marketing is deze samenwerking een belangrijke strategische zet. Niels van de Beek (directeur): “Door de samenwerking aan te gaan komen wij heel dicht op een voor ons belangrijke doelgroep te zitten. De ervaring en het netwerk van Amsterdam Marketing zorgen ervoor dat wij deze doelgroep beter kunnen bereiken”.

Spreiding van toerisme belangrijk

Niet alleen voor Alkmaar is de samenwerking van belang. De verwachting is dat het aantal toeristische bezoekers aan Nederland de komende jaren verder toeneemt. De aantrekkingskracht van de hoofdstad blijft groot, en Amsterdam zal regie moeten houden op een toenemend aantal bezoekers uit binnen- en buitenland. Bezoekers voorlichten over de talrijke mogelijkheden rondom Amsterdam ondersteunt de aanpak om bezoekers te spreiden over de regio. Recent heeft staatssecretaris Keijzer, van Economische Zaken en Klimaat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij acties aankondigt om de spreiding van toerisme over Nederland te verbeteren. De samenwerking van Alkmaar met Amsterdam Marketing past hier prima in. Evenals de afstemming met het NBTC die een nationale focus hebben.