ALKMAAR - Woensdag 14 maart geeft Ernest Briët, directeur stichting Landschap Noord-Holland, een lezing over de nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied tussen Alkmaar – Hoorn – Amsterdam en Beverwijk. De lezing wordt georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en vindt plaats in de Pleinzaal van TAQA Theater De Vest te Alkmaar.

Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied tussen Alkmaar – Hoorn – Amsterdam –Beverwijk. Dit concept noemen zij ‘Amsterdam Wetlands’. De zoektocht startte vanuit een grote zorg voor dit gebied. Er is sprake van een groot aantal problemen waaronder inklinken van het veen met als gevolg een grote uitstoot van broeikasgassen en een teruggang van natuurwaarden zoals de weidevogels. Met het concept Amsterdam Wetlands is een nieuw wenkend perspectief ontstaan. Het wordt een top natuur- en recreatiegebied in het hart van de Metropoolregio Amsterdam. Er worden goede verbinding gerealiseerd tussen stad en het groene buitengebied. De initiatiefnemers van Amsterdam Wetlands willen in 2018 starten met een aantal pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers het concept verder uit te werken. Ook voor Alkmaar biedt dit legio kansen.

Ernest Briët studeert in 1995 af als landschapsarchitect in Wageningen. Na een traineeship bij het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkt hij daar een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Rijksplanologische Dienst aan het onderwerp verstedelijking. Na projectmatige opdrachten bij een aantal andere ministeries werkt Briët als directeur bij diverse maatschappelijke organisaties in Noord-Holland. Na IVN en de Milieufederatie treedt hij in 2013 aan als directeur van de Stichting Landschap Noord-Holland. Integrale gebiedsontwikkeling is één van zijn grootste interessevelden.