Ieder kind heeft recht op een beschermde leefomgeving omringd door liefde
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving omringd door een familie die liefde geeft aan het kind. Helaas is dit niet altijd het geval. Bij een kind adopteren denken we vaak aan een kind adopteren vanuit het buitenland, maar ook in Nederland bestaat de mogelijkheid om een kind te adopteren. Er zijn een aantal voorwaarden beschreven in het Nederlandse adoptierecht, waaraan voldaan moet worden voor een adoptie plaats kan vinden. In het geval van een succesvolle adoptie kan er een win-win situatie gecreëerd worden, waarbij het kind in een gezonde en stabiele omgeving kan opgroeien en de adoptie ouder(s) een eventuele kinderwens in vervulling kunnen laten gaan.


Voorwaarden met betrekking tot het adopteren van een Nederlands kind
Zoals gezegd zijn er een aantal cruciale voorwaarden verbonden aan het adopteren van een Nederlands kind. Als vanzelfsprekend moet de adoptie altijd in het belang van het kind staan. Het is ook belangrijk dat er geen verwachtingspatroon is van de biologische ouders, omdat dit tot conflict kan leiden. De rechtbank zal beoordelen of de biologische ouders nog in staat zijn om de ouderrol te vervullen. Er zijn ook gevallen van oudere kinderen die geadopteerd worden, indien een kind ouder is dan 12 jaar dan dient deze zelf ook in te stemmen met adoptie. Als opa en oma, is het niet toegestaan om je eigen kleinkinderen te adopteren. Ook zijn er een aantal leeftijdsregels verbonden aan een adoptieprocedure. Uiteraard moet je als adoptieouder meerderjarig zijn, maar daarnaast moet je ook minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind dat je wil adopteren. Tot slot is het in geval van adoptie van een Nederlands kind belangrijk dat er al een relatie met het kind bestaat en deze al minstens een jaar verzorgd of opgevoed is door de aanstaande adoptieouder(s).

Verschillende situaties om een kind te adopteren
Er zijn verschillende situaties mogelijk qua gezinssamenstelling in het geval van adoptie. Zo kom het bijvoorbeeld regelmatig voor dat paren met gelijk of verschillend geslacht zich aanmelden voor het adopteren van een kind. Ook kan het zijn dat niet een stel, maar een persoon de adoptie aanvraagt. Wanneer er sprake is van een stel met gelijk of verschillend geslacht dan is er een voorwaarde dat deze minimaal drie jaar samengeleefd moeten hebben, voordat de aanvraag gedaan kan worden. Een mogelijk scenario is dat de biologische ouder een nieuwe partner heeft en deze nieuwe partner graag het kind wil adopteren. In dit geval geldt er dezelfde voorwaarde dat er drie jaar samengeleefd moet zijn en het kind al een jaar (mede)opgevoed of verzorgd moet zijn door de aanvrager van de adoptie. Dit laatste scenario is ook wel bekend onder de noemer partneradoptie.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Advocatenkantoor Appelman, advocaat Alkmaar, en gespecialiseerd advocaat adoptierecht. Appelman heeft reeds honderden (inter)landelijke adoptie zaken met succes weten af te ronden. Ook wordt er regelmatig geblogt over dit onderwerp op de website.


Contactgegevens Advocatenkantoor Appelman

Adres: Nieuwlandersingel 53, 1814 CK Alkmaar

Telefoon: 072 512 3229