ALKMAAR - De rechtbank Noord-Holland heeft een 49-jarige man veroordeeld voor belaging (stalking). Dit gebeurde eind 2021 in Alkmaar. De man krijgt zes maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Het incident
Het betrof een bijzondere zaak waarin de man plotseling contact zocht met een vrouw die hij zich herinnerde van 20 jaar geleden. De vrouw werkte in een café waar hij wel eens kwam. De man ging op 19 november 2021 naar een oud adres van de vrouw en vroeg daar naar haar huidige woon- en contactgegevens. Op 20 november belde hij naar haar werkgever. Een dag later belde hij opnieuw twee keer en kreeg hij uiteindelijk de vrouw aan de lijn. Zij gaf aan hem niet te kennen. De man had gezegd vanuit Rotterdam te bellen, maar vrijwel direct na dit telefoongesprek stond hij op de werkplek in Alkmaar voor haar neus. Ze maakte hem toen duidelijk geen contact te willen. Op 12 december verscheen hij opnieuw op haar werk. De vrouw was niet aanwezig, maar de man barstte tegenover een collega van de vrouw in huilen uit en zei dat hij zielsveel van de vrouw houdt. Op 19 en 23 december stuurde hij via Facebook Messenger nog berichten naar de vrouw. De vrouw heeft aangifte gedaan van belaging.

Oordeel van de rechtbank
De man ontkent de handelingen niet maar zegt dat hij slechts het contact met de vrouw weer wilde oppakken. Volgens de rechtbank moet het de man echter al op 21 november 2021 duidelijk zijn geworden dat zij geen contact met hem wilde. Toch is hij weer op haar werk verschenen en heeft hij berichten naar haar gestuurd. Zelfs nadat hij wist dat er aangifte tegen hem was gedaan en dat er een zogenaamd stopgesprek met de politie met hem zou plaatsvinden.

Ondanks het feit dat de handelingen van de man zich in het tijdsbestek van slechts een maand hebben afgespeeld, vindt de rechtbank dat er sprake is geweest van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw en dus van belaging. De rechtbank betrekt daarbij dat het gedrag van de man en de uitlatingen die hij deed volstrekt niet passend waren, nu zij elkaar alleen oppervlakkig kenden van zeer lange tijd geleden. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat de man in 2006 is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging wegens moord op een vrouw. De vrouw wist dit, waardoor zijn gedrag voor haar een extra zware inbreuk op haar persoonlijk leven vormde. De vrouw heeft in haar schriftelijke slachtofferverklaring op de zitting verteld hoe beangstigend, bedreigend en hinderlijk het gedrag van de man voor haar is geweest.

Voorwaarden
Naast de gevangenisstraf heeft de rechtbank een groot aantal voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke straf, zoals een meldplicht bij de reclassering, verplichte behandeling door de GGZ en controle op het gebruik van middelen. De rechtbank vindt deze noodzakelijk nu uit rapportages over de man volgt dat hij een onbehandelbare waanstoornis heeft, waardoor de kans op herhaling en letselschade groot is. Daarnaast zijn aan de man voor drie jaar vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd, namelijk een contactverbod met de vrouw en een verbod voor Alkmaar en een straal van 5 kilometer daaromheen. Het verbod wordt nageleefd door middel van elektronische controle. Al deze maatregelen gaan meteen in.