ALKMAAR - De rechtbank Noord-Holland heeft op 1 juni 2021 een 72-jarige man uit Alkmaar geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. De man zat sinds zijn aanhouding op 18 februari 2021 vast op verdenking van zeden-gerelateerde feiten met minderjarige meisjes. Zes meisjes hebben aangifte gedaan.

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) verdenkt de man van seksueel misbruik van minderjarige keepers, tijdens het - als vrijwilliger - geven van (privé) handbaltraining. De ten laste gelegde feiten beslaan een periode van zeven jaar (januari 2014 tot januari 2021) en bestaan uit ontuchtige handelingen, binnendringen en vervaardigen van kinder-pornografisch materiaal.

Verdachte zelf verklaart dat de handelingen vallen onder een door hem zelf ontwikkelde trainingsmethode. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat de verrichte handelingen moeten worden aangemerkt als ontucht en seksueel misbruik.

Op maandag 31 mei jl., diende een eerste openbare pro formazitting, waar de advocaat van de verdachte een schorsingsverzoek indiende. De rechtbank heeft dit verzoek onder voorwaarden gehonoreerd. De man blijft verdachte in het onderzoek.

Politie en OM sluiten niet uit dat deze verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt. Zij kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844.