ALKMAAR - De rechtbank Noord-Holland heeft de strafzaak heropend tegen een man die wordt verdacht van verkrachting op 29 juli 2022 in Alkmaar. De rechtbank wil eerst meer informatie over de geestesgesteldheid van de man.


Geen advies deskundigen

De man werd in 2018 veroordeeld voor een verkrachting tot 7 jaar gevangenisstraf. Hij liep nog in een voorwaardelijke invrijheidstelling voor deze straf.

Observatie in Pieter Baan Centrum

Vanwege de aard en ernst van de beschuldiging, zijn eerdere veroordeling voor een soortgelijk feit en de uitkomst van de onderzoeken van de deskundigen, vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de verdachte wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Ondanks dat de deskundigen twijfels hebben of de observatie tot meer duidelijkheid over de persoon van de verdachte zal leiden, is dit volgens de rechtbank de enige mogelijkheid om een beter beeld van hem te krijgen.

Eigen verantwoordelijkheid rechtbank

De rechtbank heeft bij deze beslissing nadrukkelijk overwogen dat, als de feiten bewezen worden verklaard, zij een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het beoordelen van de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte en het bepalen van een eventuele passende straf of maatregel. Die verantwoordelijkheid geldt tegenover de verdachte, de meldster en de maatschappij als geheel.


De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 8 jaar. De verdachte ontkent.