HEILOO - Tegen een 60-jarige politieman uit Heiloo heeft het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Overijssel te Zwolle 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Het OM verdenkt de man ervan dat hij, buiten het kader van zijn functie om, politiesystemen heeft geraadpleegd en verkregen politie-informatie heeft verstrekt aan onbevoegde derden. Hij is gedagvaard voor feiten gepleegd in 2020, maar de verdachte heeft bekend dat hij dit ook al eerder, in 2011 en 2014 heeft gedaan.


Start onderzoek
Op 30 juni 2020 is het strafrechtelijk onderzoek Lunel gestart, een onderzoek door de Rijksrecherche in samenwerking met de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket. Dat gebeurde op basis van informatie dat een politieambtenaar mogelijk politie-informatie verstrekt aan onbevoegde derden. Het bleek te gaan om de man uit Heiloo, die werkzaam is in een politieteam in Noord-Holland.

Die informatie was afkomstig uit een ander lopend strafrechtelijk onderzoek– naar communicatie in het criminele circuit via PGP-telefoons, zogenoemde ‘encrochat communicatie’.

Zwager
Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte politiesystemen heeft bevraagd en geraadpleegd om vertrouwelijke informatie daaruit te verstrekken aan onbevoegden. Eén van die derden bediende zich van een nickname/schuilnaam. De persoon daarachter is geïdentificeerd als de zwager van verdachte. Verdachte is getrouwd met diens zus.

De verstrekte vertrouwelijke informatie bestond onder meer uit kentekens en adresgegevens. De communicatie tussen de zwager en derden vond plaats via zogenoemde PGP-telefoons, Pretty Good Privacy. Het betrof mobieltjes met encryptiemiddelen zoals Encrochat. PGP-telefoons zijn vooral in gebruik in het criminele circuit, omdat men zich daarmee afgeschermd waant van politie en justitie.

Observatie
Het OM verdenkt verdachte er tevens van dat hij voor een opdrachtgever politiebestanden heeft geraadpleegd. Vervolgens is hij samen met een oud-politiecollega iemand gaan observeren, tegen betaling en een kilometervergoeding. Doel was om een baken onder een auto van de betrokkene te plaatsen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ook hier heeft verdachte, zo meent het OM, buiten zijn dagelijkse politietaak om politiesystemen en –methodes geraadpleegd en ingezet of willen inzetten, ten behoeve van onbevoegde derden.

De verdachte politieman heeft grotendeels bekennende verklaringen afgelegd.

Zijn handelen staat volgens het OM haaks op de integere werkwijze en betrouwbaarheid die van een politieambtenaar mogen worden verwacht en stelt de politieorganisatie in een verkeerd daglicht.

Het OM vindt deze zware strafeis gepast, omdat uit onderzoek én diens bekennende verklaringen is gebleken, dat verdachte zich ook in het verleden al schuldig heeft gemaakt aan de feiten waarvan hij wordt verdacht: het bevragen van politiesystemen én het verstrekken van informatie daaruit aan onbevoegde derden.

Uitspraak
Op 5 maart behandelt de rechtbank Overijssel de zaak van de medeverdachte, de zwager. De verwachting is dat de rechtbank op 19 maart in beide zaken uitspraak zal doen.