HEILOO - De motorclub Companeros Motorcycleclub (CMC) moet een gehuurd stuk grond van de gemeente Heiloo en het clubhuis daarop binnen 14 dagen verlaten. De gemeente mocht de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden opzeggen en hoeft geen vergoeding aan CMC te betalen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Huur stuk grond en clubhuis
De motorclub huurt sinds december 1990 een stuk grond van ongeveer 350 vierkante meter van de gemeente. Met instemming van de gemeente bouwde de motorclub daarna een clubhuis op het stuk grond. Vervolgens kwamen de gemeente en de motorclub in 2006 het recht van opstal overeen, waarmee de motorclub het recht kreeg om het clubhuis op de grond in eigendom te hebben.

In oktober 2019 besloot de burgemeester van Heiloo om het huurcontract voor het stuk grond op te zeggen en daarmee eindigde volgens de gemeente ook het opstalrecht van het clubhuis. Hij besloot hiertoe omdat uit een bestuurlijke rapportage bleek dat de CMC onderdeel is van de Hells Angels (HAMC) en die werd in mei 2019 verboden verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Volgens de burgemeester is de openbare orde ernstig geschonden door het gebruik van het clubhuis door HAMC. De burgemeester beval CMC het terrein en pand te verlaten en kondigde aan dat als ze dit niet deden, hij zelf tot sluiting over zal gaan.

Geschil
CMC heeft bezwaar gemaakt tegen de sluiting, maar dat is ongegrond verklaard. De feitelijke sluiting van het terrein en pand heeft plaatsgevonden op 4 december 2019. De motorclub is desondanks niet tot ontruiming van het terrein en pand overgegaan. De gemeente vordert nu bij de kantonrechter onder meer te bepalen dat de huurovereenkomst en het opstalrecht zijn geëindigd en dat de motorclub het perceel binnen 14 dagen alsnog ontruimt. CMC bestrijdt dit. De motorclub vindt dat CMC geen onderdeel is van de Hells Angels en dat de gemeente geen zwaarwegend belang heeft bij de opzegging van de huur en het opstalrecht, terwijl CMC veel investeringen in het clubhuis heeft gedaan. Volgens CMC blijft zij eigenaar van het clubhuis omdat het opstalrecht niet is geëindigd. Als CMC het clubhuis moet ontruimen, wil zij dat de gemeente de waarde van het clubhuis vergoedt (400.000 euro).

Oordeel rechtbank
De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. De gemeente kan deze huurovereenkomst zonder opgaaf van reden opzeggen. CMC had zich kunnen realiseren dat de huur opzegbaar was, ook toen zij het clubhuis op de grond bouwde en het recht van opstal aanging.

De kantonrechter oordeelt verder dat de gemeente wel degelijk een belang heeft bij het opzeggen van de huurovereenkomst, anders dan CMC stelt. Dit omdat uit een bestuurlijke rapportage blijkt dat CMC is aan te merken als chapter van de Hells Angels en die vereniging eerder door de rechtbank verboden is verklaard. De kantonrechter weegt hierbij mee dat CMC geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor het feit dat de afkorting HAMC op het dak van het clubhuis staat en het logo van de Hells Angels op een muur te zien is. De gegeven uitleg dat HAMC staat voor Heiloose Auto en Motor Club vindt de kantonrechter ongeloofwaardig.

De gemeente heeft de huurovereenkomst dus terecht opgezegd. Omdat het opstalrecht onlosmakelijk verbonden is met het huurcontract van de grond, is het opstalrecht ook geëindigd. CMC heeft de grond en clubhuis dus onrechtmatig in gebruik. CMC moet het perceel met clubhuis binnen 14 dagen ontruimen. De gemeente hoeft CMC geen vergoeding te betalen.