ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft zojuist bij de rechtbank in Leeuwarden een celstraf geëist van 2,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren, tegen een 38-jarige verdachte uit Alkmaar die ervan wordt verdacht een vijftienjarig meisje te hebben aangezet tot prostitutie. Ook zou de verdachte 12.000 euro schadevergoeding moeten betalen aan het slachtoffer, vraagt de zaaksofficier. Aan de tien maanden voorwaardelijk zitten bijzondere voorwaarden verbonden waaronder dat de verdachte zich intensief moet laten behandelen. Ook na de proeftijd kan de man nog onder toezicht blijven staan vanwege de geëiste gedragsbeïnvloedende maatregel.

Strafzaak vervolg op onderzoek Alfa
Deze strafzaak ‘Bèta’ is het vervolg op het eerdere onderzoek ‘Alfa’, dat was gericht op het uit de prostitutie halen van het destijds vijftienjarige meisje. Na een melding in de zomer van 2020 over het misbruik van het meisje is door politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland direct gehandeld en werden uitbuiters vervolgd en veroordeeld.

Verdachte schuil achter aliasUit het eerdere onderzoek kwam een online personage naar voren die het meisje via chats aanzette tot prostitutie. Het online personage deed alsof zij leeftijdsgenoot, vriendin en vertrouwenspersoon was van het slachtoffer. In werkelijkheid ging achter dit nepprofiel de 38-jarige verdachte schuil die vandaag terecht staat in Leeuwarden.

Uit het onderzoek Bèta is gebleken dat de verdachte meerdere meisjes online benaderde via Facebook, Snapchats en WhatsApp, zogenaamd als leeftijdsgenoot. Via meerdere profielen/aliassen onderhield hij contact met bijna duizend ‘vrienden’, meest meisjes van rond de vijftien en zestien jaar oud, soms nog jonger. “Verdachte heeft gelukkig van meet af aan meegewerkt met het onderzoek. Verdachte heeft verteld over al zijn eerdere alter-ego’s”, aldus de officier op zitting.

Administratie met chatcontacten

De verdachte werkte erg methodisch in zijn online grooming, aldus de officier ter zitting. Verdachtes laptop bevatte een catalogus over de contacten met meisjes zoals het vijftienjarige meisje dat door hem in de prostitutie werd gemanipuleerd. Meisjes in de puberteit / jongvolwassen, die zich online openstelden en praatten over het dagelijks leven en seksualiteit. Een periode in hun leven waar verdachte bijzonder veel oog voor had. De catalogus bevatte eng veel details van veel meisjes: “Verdachte hield een volledige administratie bij van belangrijke chatcontacten; wie ze zijn, wat ze hadden gedaan op seksueel gebied en allerlei details en foto’s. De lijst van verdachte was geordend en hij kon op deze manier op ieder moment het gesprek weer oppakken met elk meisje.”

Heimelijk logboek met intieme details
De catalogus bevatte foto-en filmmateriaal van zijn contacten en de gesprekken werkte hij uit in een soort logboek. Een logboek dat erom draaide dat hij de chats op ieder moment weer kon oppakken vanuit zijn online alter ego. “Het logboek bevatte de meest intieme onthullingen die verdachte had weten te ontfutselen van de meisjes. Van de onzekerheden en de vriendinnen met wie ze omgingen tot de ervaringen met zoenen en seks. Van al deze meisjes bestaat er dus een heimelijk en intiem dagboek. Alleen niet gemaakt door het meisje zelf, maar door een volwassen man die zich voordeed als leeftijdsgenoot”, aldus de officier.

‘Slachtoffers bedonderd en uitgebuit’

“Deze meisjes zijn bedonderd en gebruikt voor verdachtes dwang en drang naar online seksueel contact met meisjes die ver onder zijn eigen leeftijd zitten. Deze meisjes zijn online gebruikt en uitgebuit voor eigen plezier. Verdachte had van veel meisjes erotische foto’s gekregen. En ook is te lezen dat hij daar vaak moeite voor deed. Een oneigenlijke druk om toch maar te krijgen wat hij wilde. “‘Alleen de misleider moet zich schamen’

Tijdens het onderzoek zijn slachtoffers opgespoord van de foto’s die werden gekwalificeerd waren als kinderporno. Zij hebben bezoek gekregen van de politie en hen is uitgelegd dat hun online vriendin niet de vriendin was zoals zij zich hadden voorgesteld. “Deze meisjes (en hun ouders) waren geschokt en veel voelden zich achteraf smerig en naïef. Maar de schuld moet niet worden gelegd bij jongens en meisjes die online experimenteren met identiteit en seksualiteit. Die mogelijkheden waren er vroeger niet, maar online experimenteren is nu aan de orde van de dag. We moeten niet die mogelijkheden afkeuren of het feit dat zij die mogelijkheden benutten. We moeten ervoor zorgen dat kwaadwillenden die mogelijkheden niet inzetten om sociaal-ethische en strafrechtelijke normen te overschrijden. Kortom, voor al die meiden die in deze misleiding trappen geldt dat degene die zich werkelijk zou moeten schamen de misleider is”, benadrukt de officier.

“De minderjarigen hebben allen aangegeven niets meer van de zaak te willen weten, uit die schaamte. Dat maakt ook dat zij geanonimiseerd zijn in het dossier en dat het respect wordt gevraagd om hen met rust te laten.”

Seksadvertenties
De verdachte plaatste seksadvertenties voor het vijftienjarige slachtoffer dat door hem in de prostitutie belandde. “Haar eerste betaalde seks is rechtstreeks het gevolg van de door verdachte geplaatste advertentie. Binnen enkele uren na de eerste kennismaking stuurt verdachte aan op het plaatsen van een advertentie zodat zij zelf klanten krijgt. Verdachte neemt het initiatief, verdachte drukt door, hij werft haar foto’s voor de advertentie, hij hoort alle ervaringen uit en hij adviseert hoe ze verder kan gaan, hij doet voorstellen voor verdere ontplooiing; verdachte heeft haar ertoe gebracht en hij heeft diverse handelingen verricht waardoor ze dit heeft gedaan en is blijven doen. Verdachte erkent in zijn verhoor deze geschetste gang van zaken.”

Uitbuiting
De officier: “Verdachte heeft de prostitutie van het meisje zelf zeker als een voordeel ervaren. Hij kreeg telkens van elke ervaring een uniek verhaal te horen van het slachtoffer, hij had ook deels regie op wat er ging gebeuren en hij kreeg een op een de meest intieme details van haar afspraken te horen. Een vervulling van verdachtes fantasie die op geen enkele andere wijze kon worden vervuld. Het handelen van verdachte moet worden gezien als werven met het oogmerk van uitbuiting van de minderjarige.

Trofee
De betaalde seks is iets waar zij door verdachte toe is bewogen en waar hij op uit was. Haar betaalde seks was zijn trofee. Dat zij als 15-jarig meisje dingen moest doen waarvan hij ook wel wist dat het niet goed was voor haar, was ondergeschikt aan het vervullen van zijn fantasie. Het pushen van haar om de sociaal-ethische en strafrechtelijke normen te overtreden, is naar het oordeel van het OM dan ook te kwalificeren als werven met oogmerk uitbuiting.”

Dubbelleven
Volgens de officier leidde de verdachte een dubbelleven. “Het virtuele dubbele seksleven speelt al sinds zijn twintigste levensjaar. Uit de verklaringen en de rapportages komt een beeld naar voren van iemand die twee levens leidt. Het virtuele leven loopt al jaren parallel naast het feitelijk leven, waarin hij vader, echtgenoot en kapitein is. Zijn virtuele leven schaadt de meisjes die hij misleidt. Verdachte heeft met een drang die als verslavend kan worden bestempeld, onvoorstelbaar lang vele jonge meiden misleid en digitaal misbruikt.”

Schuld alleen bij verdachte
De officier: “Alle meisjes hebben aangegeven niets meer te willen weten van deze zaak. Ze schamen zich. Het zal ook lastig zijn voor hen om te realiseren dat je intieme gesprekken en foto’s bij een vreemde man terecht zijn gekomen. En ook de angst dat het verspreid zou kunnen zijn. Zij zijn ongevraagd het onderwerp geworden van verdachtes handelen, waarbij hij volledige verslagen, foto’s en filmpjes bewaarde. De meisjes leggen de schuld vaak bij zichzelf. En dat is iets wat niet hoeft. Wat zij online hebben gedaan past bij de ontwikkeling van pubers in de huidige maatschappij. En uiteraard moeten zij worden gewaarschuwd voor de risico’s. Maar de schuld, die ligt bij verdachte.”