ALKMAAR - De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een nu 21-jarige man uit Alkmaar. Tegen zijn nu 22-jarige handlanger eiste de officier 24 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM vindt bewezen dat de mannen zich in juli en augustus vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan bank-helpdeskfraude jegens 21 (hoog)bejaarde slachtoffers in Noord-Holland. Ook verdenkt het OM hen van deelname aan een criminele organisatie.


Werkwijze

In de maanden juli en augustus 2021 zijn tientallen kwetsbare personen in Noord-Holland slachtoffer geworden van bank-helpdeskfraude. Criminelen deden zich volgens een vaste werkwijze voor als bankmedewerker en belden de gedupeerden op vanaf een bestaand nummer van de bank. De officier van justitie: ‘’Daarmee is het eerste vertrouwen gewonnen. Als de oplichters later in het gesprek hulp aanbieden bij het oplossen van ‘verdachte activiteiten’ op de bankrekening van hun slachtoffers, spelen ze geraffineerd in op de emotie, waarna de gedupeerden meestal zonder enige argwaan de door de ‘bankmedewerker’ gevraagde vervolgstappen uitvoeren.’’ De rekeningen van de slachtoffers werden vervolgens met door oplichting verkregen bankpassen geplunderd. In zeer korte tijd werd het maximale bedrag gepind, waarbij de dag-limiet werd opgehoogd of geld van spaar- naar betaalrekening werd doorgesluisd.

Bewijs

De officier: ‘’Het onderzoek richtte zich op het in kaart krijgen van de organisatie die zich met de oplichting bezighield. Want dat er een organisatie achter deze manier van oplichten zit staat voor mij als een paal boven water.’’ Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn twee personen geïdentificeerd als ‘casher’, de persoon die met gebruikmaking van de afgegeven pinpas geld pinde van de rekeningen van slachtoffers. Dit betreft twee mannen van 21 en 22 jaar uit Alkmaar. Zij zijn o.a. vastgelegd op camerabeelden terwijl ze gestolen pinpassen gebruikten om geld op te nemen. De mannen op beeld zijn herkend als de personen die kort voor het pinnen de bankpas van de slachtoffers hebben opgehaald.


Verdenking

Het OM verwijt de verdachten diefstal met een valse sleutel en deelname aan een criminele organisatie die was gericht op oplichting. Verdachten waren zeer succesvol in hun oplichtingspraktijken en hebben daarbij nauw samengewerkt en onderling afgestemd: een ‘bankmedewerker’ belt op, een koerier haalt de pas op, er wordt ingelogd om geld over te kunnen boeken, en binnen een paar uur vinden pintransacties plaats, soms één minuut nadat de dag-limiet is verhoogd. ‘’Een dergelijk werkwijze duidt op een zekere organisatie en structuur, met op elkaar afgestemde handelingen om het doel - het verkrijgen van geld - te bereiken’’.

Ernst

Ondanks de vele aandacht voor telefonische spoofing en bank-helpdeskfraude in de media en door banken zelf, blijkt deze vorm van criminaliteit hoogst lucratief. Zo ook in deze zaak. Verdachten hebben volgens het OM op een doortrapte en gestroomlijnde manier geld afhandig gemaakt van oudere mensen. De officier: ‘’Op slinkse wijze hebben de verdachten geld gestolen van kwetsbare mensen in onze samenleving. En dat ook nog op een moment dat onze samenleving nog te maken had met de corona-beperkingen en veel ouderen daardoor in een isolement zaten. Zonder scrupules hebben zij grote geldbedragen afgehaald van bankrekeningen van slachtoffer. Het handelen van verdachten is geraffineerd, georganiseerd en weloverwogen. Daarbij komt dat bankhelpdeskfraude al tijden zorgt voor stijgende schadecijfers, dat loopt in de miljoenen; iets waar de hele maatschappij last van heeft. Bovendien tast het ook het vertrouwen in het bankwezen, en ook in medemens in het algemeen aan als je iets dergelijks hebt meegemaakt. Allemaal punten waar de verdachten door hun handelen aan hebben bijgedragen.’’


Strafeis

De officier van justitie vindt bewezen dat verdachten zich samen met anderen schuldig hebben gemaakt aan bankhelpdeskfraude en eist 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 21-jarige verdachte. Tegen de 22-jarige verdachte eiste de officier 24 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en met bijzondere voorwaarden zoals de Reclassering heeft geadviseerd. Ook vordert de officier dat verdachten het met hun criminele handel verdiende geld moeten terugbetalen. ‘’Hoewel verdachten er tot aan de zitting niets over hebben willen verklaren, is het aannemelijk dat zij hier geld mee hebben verdiend, kijkend naar de schaal waarop dit plaatsvond. Zij hebben dus wederrechtelijk verkregen voordeel genoten voor een bedrag van in totaal bijna €38.000,-.’’


De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak