Op vrijdag 28 oktober heeft door medewerkers van de politie, Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (ISZW), team Arbeidsmarktfraude, de Belastingdienst en gemeente Alkmaar een controle plaatsgevonden van een horecabedrijf in Alkmaar. De controle richtte zich op illegale arbeid en mogelijke schijnconstructie van de horecagelegenheid ten aanzien van de verleende vergunning. Dit naar aanleiding van signalen dat de feitelijke bedrijfsvoering niet door de genoemde eigenaar op de vergunning, maar door een ander persoon werd gedaan. Het Regionaal Informatie- en Expertise centrum Noord-Holland (RIEC NH), dat zich richt op de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit, heeft ondersteuning verleend bij deze actie.

Tijdens de controle is vastgesteld dat er sprake is van illegale arbeid waarvoor de ISZW, team Arbeidsmarktfraude een proces verbaal zal opmaken. De eigenaar kan een boete van enkele duizenden euro’s tegemoet zien. Ook was er sprake van overtreding van de drank en horecawetgeving en de exploitatievergunning. Tijdens de controle is tevens een voertuig in beslag genomen.

De gemeente Alkmaar zal, aan de hand van de uitkomsten van de controle, nog bepalen of deze horecaonderneming (tijdelijk) zal worden gesloten.

De politie, Belastingdienst, ISZW, gemeente Alkmaar en het RIEC NH werken nauw samen in de aanpak van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten, waaronder verschillende vormen van fraude. Ook in dit geval heeft de samenwerking tussen de verschillende diensten geleid tot een integrale controle en mogelijke sluiting van een bedrijf na (herhaalde) geconstateerde overtredingen van verschillende wetgevingen.